NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” Sp. z o.o. Wałbrzych

NZOZ – Przychodnia „Na Browarnej” Sp. z o.o. Wałbrzych

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2000
VDA 6, WSK
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: gabinetu lekarza POZ (dla dorosłych i dla dzieci), pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, położnictwa środowiskowo -rodzinnego; pielęgniarstwa środowiskowego w środowisku nauczania i wychowania – gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w:
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. J. Kochanowskiego, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Ludwika Hirszfelda 1,
  • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, realizowanych w Wałbrzychu, przy ul. Poznańskiej 8,
  • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Ksawerego Dunikowskiego 39,
  • Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, realizowanych w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 2,
  • Publicznym Gimnazjum, realizowanych w Szczawnie-Zdroju przy ul. Bocznej 1,
  • Miejskiej Szkole Podstawowej, realizowanych w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 32,
  • Zespole Szkół Muzycznych im. St. Staszica, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: logopedycznej, diabetologicznej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej;
 • w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej;
 • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ortodontycznych;
 • świadczeń diagnostycznych w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, pracowni ultrasonograficznej oraz gabinecie EKG, realizowanych w Wałbrzychu przy ul. Browarnej 3.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl