NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Myszków

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Myszków

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: chirurgii ogólnej, profilaktyki chorób piersi, neurologicznej, dermatologicznej; w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej; świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni USG oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 71,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni neurologicznej; świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni USG oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Łazach przy ul. 19 stycznia 15.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl