NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Specjalistyczna i Medycyny Pracy Rydułtowy

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Specjalistyczna i Medycyny Pracy Rydułtowy

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Usługi medyczne z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej, medycyny pracy, z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, a także wykonywanie badań endoskopowych oraz EKG

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl