NZOZ „PASTERNIK” Maluty sp. j. Modlniczka

NZOZ „PASTERNIK” Maluty sp. j. Modlniczka

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych: stacjonarnych i całodobowych świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w Oddziale rehabilitacyjnym oraz Oddziale rehabilitacji neurologicznej; lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w Oddziale dziennym rehabilitacji leczniczej, realizowanych w Modlniczce przy Osiedlu Krakowskie Przedmieście 28.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl