NZOZ PANACEUM s.c. Elżbieta Markowska-Kardyś Iwona Sachanbińska Chrząstowice

NZOZ PANACEUM s.c. Elżbieta Markowska-Kardyś Iwona Sachanbińska Chrząstowice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, pielęgniarki szkolnej,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno – położniczej, medycyny sportowej,
  • w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz z zakresu medycyny pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl