NZOZ MEDICUS S.C. Żywiec

NZOZ MEDICUS S.C. Żywiec

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Usługi z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej, preluksacji, endokrynologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, ginekologii, położnictwa, proktologii, alergologii, nefrologii, neurologii, neurologii dziecięcej, logopedii, rehabilitacji, gastroenterologii, urologii, kardiologii, stomatologii, medycyny pracy, opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta, schorzeń tarczycy, chirurgii krótkoterminowej oraz punktu pobrań
Nadzór na realizacją i rozliczeniem projektu inwestycyjnego dofinansowanego w ramach RPO WSl na lata 2007-2013

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl