NZOZ LAMBDA Sp. z o.o. Piekary Śląskie

NZOZ LAMBDA Sp. z o.o. Piekary Śląskie

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni POZ, poradni POZ dla dzieci, poradni (gabinetu) pielęgniarki POZ, poradni (gabinetu) położnej POZ, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni ginekologicznej, reumatologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, dermatologicznej, gastroenterologicznej, logopedycznej, w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, leczenia nerwic oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy, a także świadczeń w pracowni USG, EKG i badań diagnostycznych realizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2A,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni POZ dla dorosłych, poradni POZ dla dzieci, poradni (gabinetu) pielęgniarki POZ, poradni (gabinetu) położnej POZ oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, realizowanych w Piekarach Śląskich w filii przy ul. Papieża Jana Pawła II 61.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl