NZOZ EsteDerm Centrum Dermatologii Estetycznej Skoczów

NZOZ EsteDerm Centrum Dermatologii Estetycznej Skoczów

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii w Centrum Dermatologii Estetycznej EsteDerm w Skoczowie przy ulicy Wałowej 3,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: kardiologii, hipertensjologii, neurologii, dermatologii, chirurgii ogólnej, proktologii w Poradniach Specjalistycznych EsteDerm w Tychach przy ulicy Dmowskiego 2,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: neurologii, gastroenterologii, poradni urazowo – ortopedycznej dla dorosłych i urazowo – ortopedycznej dla dzieci, wad postawy, chirurgii ogólnej, proktologii, okulistyki dorosłych, w rodzaju hospitalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie: ginekologii, chirurgii ogólnej, okulistyki, ortopedii i traumatologii, chirurgii naczyniowej, a także w gastroenterologii w trybie leczenia Jednego Dnia oraz pracowni endoskopii w Szpitalu EsteDerm w Tarnowskich Górach przy ulicy Bytomskiej 22.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl