NZOZ Endo-Med s.c. Wrocław

NZOZ Endo-Med s.c. Wrocław

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Usługi w zakresie chirurgii ogólnej, gastrologii, proktologii, urologii, ortopedii, onkologii, chirurgii przewodu pokarmowego, endoskopii, rentgeno – diagnostyki ogólnej i stomatologicznej, oddziału chirurgii 1 dniowej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl