Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SZKOL – MED – INFO Dąbrowa Górnicza

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SZKOL – MED – INFO Dąbrowa Górnicza

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, realizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Stanisława Skibińskiego 3,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci realizowanych w Gabinetach Medycyny Szkolnej w Dąbrowie Górniczej.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl