Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Południowa Sp. z o.o. Końskie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Południowa Sp. z o.o. Końskie

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjnej pieki specjalistycznej w zakresie: poradni ginekologiczno – położniczej, poradni medycyny sportowej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, w rodzaju pieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresie świadczeń w hospicjum domowym, a także świadczeń w pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, poradni diagnostyki laboratoryjnej oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy realizowanych w Końskim przy ul. Południowej 1,
• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ realizowanych w Końskim przy ul. Gimnazjalnej 41 B,
• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci w Gabinecie Medycyny Szkolnej realizowanych w Nieświniu przy ul. Szkolnej 6.
• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci:
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Końskim, przy ul. Polnej 6,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Dziebałtowie Nowym,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Baryczu,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Pomykowie,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Nowym Kazanowie,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Modliszewicach, przy ul. Gasińskiego 2,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Grabkowie,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Końskim, przy ul. Sportowej 9,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Końskim, przy ul. Staszica 5,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Końskim, przy ul. Warszawskiej 53,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Końskim, przy ul. Piłsudskiego 68,
• w Gabinecie Medycyny Szkolnej, realizowanych w Stadnickiej Woli.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl