Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie s.c. Częstochowa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie s.c. Częstochowa

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarki POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej, a także Zakładu opiekuńczo – leczniczego, realizowanych w Częstochowie przy ulicy Łukasińskiego 42/48,

• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarki POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: fizjoterapii domowej, realizowanych w Radomsku przy ulicy Krasickiego 2A,

• w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni urazowo – ortopedycznej, neurologii, geriatrii, kardiologii, chirurgii ogólnej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji kardiologicznej w Ośrodku dziennym, a także pracowni ultrasonograficznej, realizowanych w Częstochowie przy ulicy Batalionów Chłopskich 117

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl