Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prof-Med Sp. z o.o Radom

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prof-Med Sp. z o.o Radom

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii i urologii, realizowanych w Radomiu przy ulicy Osiedlowej 9,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: alergologicznej, chirurgii ogólnej, urologicznej, chirurgii dziecięcej, ginekologiczno-położniczej, proktologicznej, świadczeń diagnostycznych w pracowni USG oraz w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym, realizowanych w Radomiu przy ulicy Osiedlowej 9.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl