Niepubliczny Okulistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MASOKO Tomaszów Mazowiecki

Niepubliczny Okulistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MASOKO Tomaszów Mazowiecki

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza, realizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Tadeusza Kościuszki 24,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza, realizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smugowej 6.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl