MPGK Sp. z o.o. Zabrze

MPGK Sp. z o.o. Zabrze

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Usługowi w zakresie: – oczyszczania ulic i placów oraz usuwania odpadów komunalnych,
– administrowania szaletami publicznymi,
– urządzania i utrzymywania zieleni miejskiej, parków i terenów leœśnych,
– wszelkich usług pogrzebowych, cmentarnych i kremacyjnych, a także sprzedaży trumien i akcesoriów pogrzebowych,
– prowadzenia zbiórki i segregacji wstępnie oddzielanych odpadów komunalnych,
– przetwarzania surowców wtórnych,
– wytwarzania polepszacza gleby EKO-GRUNT z odpadów organicznych,
– prowadzenia sprzedaży surowców wtórnych i polepszacza gleby EKO-GRUNT,
– bieżącego utrzymywania, porządkowania i pielęgnowania grobów i kwater wojennych oraz powstańczych, prowadzenia eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów i gruzu, budowy i remontów dróg, chodników i placów, wykonywania wszelkich robót budowlano-montażowych,
– œświadczenia usług transportowo-sprzętowych

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl