Miejski Szpital Zespolony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Częstochowa

Miejski Szpital Zespolony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Częstochowa

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej (w tym w ramach pakietu onkologicznego), chirurgii urazowo-ortopedycznej (w tym w ramach pakietu onkologicznego), urologii (w tym w ramach pakietu onkologicznego), anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, udarów, gruźlicy i chorób płuc (w tym w ramach pakietu onkologicznego), świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, realizowanych w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: proktologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznej, leczenia bólu, urologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej, preluksacyjnej,
 • rodzaju rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej oraz pracowni rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, UDP, EEG, EMG, a także diagnostyki i terapii endoskopowej oraz tlenoterapii domowej i medycyny pracy, realizowanych w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15;
 • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego w zakresie: ginekologii i położnictwa (w tym w ramach pakietu onkologicznego), neonatologii, rehabilitacji, chorób wewnętrznych, realizowanych w Częstochowie przy ulicy Mickiewicza 12;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologicznej, rehabilitacyjnej oraz pracowni endoskopii i rentgenodiagnostyki, realizowanych w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12;
 • w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia szpitalnego w zakresie: pediatrii, dermatologii, psychiatrii dziennej, geriatrii, realizowanych w Częstochowie przy ulicy Bony 1/3;
 • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: dermatologicznej, diabetologicznej, geriatrycznej, w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego oraz pracowni prątka Kocha, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii oraz z zakresu leczenia łuszczycy, realizowanych w Częstochowie przy ul. Bony 1/3;
 • świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, realizowanych w Częstochowie przy ul. Bony 1/3.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl