Medis+ Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Medis+ Sp. z o.o. Piekary Śląskie

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ dla dorosłych, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni otolaryngologicznej, dermatologicznej; w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego, realizowanych Piekarach Śląskich przy ul. ks. kpt. Gerarda Waculika 2,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ dla dorosłych, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: gastroenterologicznej dla dorosłych, gastroenterologicznej dla dzieci, neurologicznej oraz w zakresie szkoły rodzenia, realizowanych w Piekarach Śląskich w Filii nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 46a,
  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ dla dorosłych, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni logopedycznej, realizowanych w Piekarach Śląskich w Filii nr 2 przy ul. Piotra Skargi 13,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: reumatologicznej, chorób metabolicznych, urologicznej, otolaryngologicznej, dermatologicznej i wenerologicznej, gastroenterologicznej dla dorosłych, gastroenterologicznej dla dzieci, neurologicznej dla dorosłych oraz kardiologicznej dla dorosłych, realizowanych w Piekarach Śląskich w Filii nr 3 przy ul. Szkolnej 1A.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl