LEBEX Sp. z o.o. Bielsko-Biała

LEBEX Sp. z o.o. Bielsko-Biała

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Usługi z zakresu wykonywania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacji wentylacyjnych, CO gazowych i technologicznych, prac ogólnobudowlanych, remontów i nowych inwestycji, robót drogowych, hydrotechnicznych i melioracyjnych
Dotacje na usługi szkoleniowe, doradcze i uzyskanie certyfikatu

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl