Laboratorium Betonu REMEI Polska Sp. z o.o. Opole

Laboratorium Betonu REMEI Polska Sp. z o.o. Opole

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 17025:2004 System wdrożony niecertyfikowany Badania betonowych kostek brukowych (aspekty wizualne, badanie kształtu i wymiarów, grubości warstwy ścieralnej, badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz obciążenie niszczące, badanie odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne, badanie nasiąkliwości i mrozoodporności),badania betonowych płyt brukowych (aspekty wizualne, badanie kształtu i wymiarów, grubości warstwy ścieralnej, badanie wytrzymałości na zginanie oraz obciążenie niszczące, badanie odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne, badanie nasiąkliwości i mrozoodporności),badania krawężników betonowych (aspekty wizualne, badanie kształtu i wymiarów, grubości warstwy ścieralnej, badanie wytrzymałości na zginanie, badanie odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne, badanie nasiąkliwości i mrozoodporności).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl