Klinika Krakowska Spółka z o.o. Kraków

Klinika Krakowska Spółka z o.o. Kraków

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, dermatologii, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii – położnictwa, cytologii, hepatologii, kardiologii, otolaryngologii, neurologii, okulistyki, chorób płuc – pulmonologii, reumatologii, urologii, hematologii, chorób naczyń, leczenia bólu, alergologii, leczenia jaskry, chorób tarczycy, wad serca, nadciśnienia tętniczego, onkologii, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, proktologii, leczenia jaskry, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, w tym rehabilitacji narządu ruchu oraz rehabilitacji neurologicznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz opieki psychiatrycznej i psychologicznej, medycyny pracy, medycyny sportowej, chorób tropikalnych, leczenia stomatologicznego, a także, pracowni: ultrasonograficznej, endoskopii, akupunktury i akupresury, histopatologii i rentgenodiagnostyki ogólnej, realizowanych w Oddziale w Krakowie przy ulicy Mehoffera 6,

• w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i masażu leczniczego, realizowanych w Pododdziale w Krakowie na osiedlu Uroczym 7,

• w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: patologii ciąży, leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, chorób wewnętrznych, diabetologii, neurologii, profilaktyki chorób piersi, endokrynologii, kardiologii, reumatologii, gastroenterologii, nadciśnienia tętniczego, ginekologii, ginekologii – położnictwa, cytologii, otolaryngologii, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, dermatologii, okulistyki, hepatologii hematologii, wad serca, leczenia bólu, chorób tarczycy, a także opieki psychiatrycznej, psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego dorosłych oraz promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, medycyny pracy, medycyny sportowej, chorób tropikalnych oraz pracowni ultrasonograficznej, histopatologii, endoskopii, akupunktury i akupresury, realizowanych w Oddziale w Krakowie przy ulicy Zachodniej 5/12a

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl