INTER ROPE s.c. Kapustka Wiesław Patalas Krzysztof Jastrzębie-Zdrój

INTER ROPE s.c. Kapustka Wiesław Patalas Krzysztof Jastrzębie-Zdrój

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004Konfekcjonowanie i sprzedaż lin stalowych oraz wyrobów z nimi związanych, produkcja, naprawa, sprzedaż i atestacja cięgien i zawiesi linowych, łańcuchowych, poliestrowych i odciągów oraz innych elementów dźwignicowych, zalewanie końcówek stożkowych technologią WIRE LOCK, usługi serwisowe

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl