Infopolgaz Bytom

Infopolgaz Bytom

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 13485:2011
  • Produkcja i wykonanie instalacji gazów medycznych i technicznych, instalacji kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, serwisowanie wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009.
  • Produkcja wyrobów medycznych klasy IIb: instalacji gazów medycznych, zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 13485:2012.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl