Grupa firm H. Skrzydlewska ŁódŸź

Grupa firm H. Skrzydlewska ŁódŸź

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 1. Usługi kwiaciarskie:
– sprzedaż kwiatów ciętych, doniczkowych, ozdobnych, krzewów ogrodowych oraz kompozycji kwiatowych przygotowanych w naszych kwiaciarniach,
– realizacja zamówień w zakresie dostarczania kwiatów pod wskazany adres,
– zapewnienie kompleksowego serwisu kwiatowego wszelkich uroczystośœci i spotkań
2. Usługi pogrzebowe:
– przewozy osób zmarłych w kraju i Europie,
– załatwianie (w imieniu rodzin osób zmarłych) wszelkich wymaganych przepisami prawa spraw urzędowych, w zakresie zgłoszenia zgonu oraz uzyskania zasiłku pogrzebowego,
– kompleksowa organizacja pogrzebów tradycyjnych i kremacji, przewozy i przechowanie osób zmarłych w chłodni, przygotowanie ich do pochówku, zapewnienie wszelkich akcesoriów pogrzebowych, oprawy muzycznej, przewóz trumny na cmentarz

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl