Gonar – Systems International Sp. z o. o. Katowice

Gonar – Systems International Sp. z o. o. Katowice

Norma Zakres Certyfikacji
ZKP
wg norm:
PN-EN 10083-1:2008
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 1537:2013-11
System wdrożony niecertyfikowany
Produkcja elementów systemu GSI do kotew wklejanych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl