Frenzak Sp. z o.o. Zakład Produkcji Urządzeń DŸźwigowych Mikołów

Frenzak Sp. z o.o. Zakład Produkcji Urządzeń DŸźwigowych Mikołów

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000 Produkcja dŸwigów warsztatowych o noœnoœci do 5 ton, do których zalicza się: podnoœniki hydrauliczne, podnoœniki linowe, ręczne wózki widłowe, żurawie specjalnego przeznaczenia oraz produkcja komponentów maszyn i szerokiego asortymentu konstrukcji stalowych i elementów hydrauliki siłowej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl