Firma Arkan Kazimierz Białas Tarnów

Firma Arkan Kazimierz Białas Tarnów

Norma Zakres Certyfikacji
ZKP
wg. norm
PN-EN 1090-1+A1:2012
PN-EN 1090-2+A1:2012
PN-EN 1090-3:2008
PN-EN ISO 3834-3:2007
Wytwarzanie konstrukcji aluminiowych i stalowych prefabrykowanych przeznaczonych dla użyteczności publicznej w klasie EXC2.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl