EURODENT Sp. z o.o. Racibórz

EURODENT Sp. z o.o. Racibórz

Norma Zakres Certyfikacji
PN – EN ISO 9001: 2009 Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego (RM) oraz badań tomografii komputerowej (TK), realizowanych w Raciborzu przy ulicy Generała Józefa Bema 5,
  • w rodzaju podstawowej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego (RM) oraz badań tomografii komputerowej (TK), realizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 51.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl