Eko Alu – MiedŸ Sp. z o.o. Eko Alu – MiedŸ TRADE Sp. z o.o. Praszka

Eko Alu – MiedŸ Sp. z o.o. Eko Alu – MiedŸ TRADE Sp. z o.o. Praszka

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
Produkcja odlewniczych stopów miedzi w gąskach, odlewanie odœśrodkowe tulei, wytwarzanie odlewów jednostkowych formowanych w masach piaskowych oraz skup i sprzedaż złomu metali nieżelaznych a także œświadczenie usług analitycznych metali i obróbki skrawaniem

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl