Centrum Medyczne MEDICOR Rzeszów

Centrum Medyczne MEDICOR Rzeszów

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, pediatrii oraz w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: alergologii, gastroenterologii, kardiologii, dietetyki, diabetologii, endokrynologii, dermatologii, chorób wewnętrznych, hematologii, neurologii, reumatologii, poradni preluksacyjnej, otolaryngologii dla dorosłych, otolaryngologii dla dzieci, ginekologii – położnictwa, chirurgii ogólnej dla dorosłych, chirurgii ogólnej dla dzieci, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii naczyniowej, okulistyki, urologii, nefrologii, hepatologii, pulmonologii, chorób zakaźnych, proktologii, stomatologii, protetyki stomatologicznej, opieki psychiatrycznej i psychologicznej, w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, a także medycyny pracy, w rodzaju hospitalizacji w trybie leczenia Chirurgii Jednego Dnia w zakresie gastroenterologii oraz udzielanie świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni: audiometrycznej, diagnostyki chorób serca, EKG, radiologii i diagnostyki obrazowej, endoskopii, spirometrii, ultrasonografii, realizowanych w siedzibie Centrum przy ulicy Jabłońskiego,
  • świadczeń stomatologicznych w zakresie stomatologii i ortodoncji, a także rentgenodiagnostyki obrazowej oraz rezonansu magnetycznego, realizowanych w filii Centrum przy ulicy Piłsudskiego,
  • podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chorób wewnętrznych, realizowanych w filii Centrum przy ulicy Kochanowskiego,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: otolaryngologii, okulistyki, neurologii, opieki psychologicznej, a także medycyny pracy oraz pracowni EKG i audiometrycznej, realizowanych w filii Centrum przy alei Wyzwolenia.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl