Budotechnika Sp. z o.o. Pilchowice

Budotechnika Sp. z o.o. Pilchowice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

ZKP
wg norm:
PN-EN 1090-1+A1:2012,
PN-EN 1090-2+A1:2012, PN-EN 1090-3:2008 oraz PN-EN ISO 3834-3:2007

Projektowanie oraz produkcja konstrukcji stalowych i toalet publicznych.

Wytwarzanie konstrukcji aluminiowych i stalowych prefabrykowanych przeznaczonych dla użyteczności publicznej
w klasie EXC2 według załącznika do „informacji dotyczącej certyfikacji”.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl