BRAMSTER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Nowe Chechło

BRAMSTER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Nowe Chechło

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

ZKP
wg norm:
PN-EN 1090-1+A1:2012
PN-EN 1090-2+A1:2012
PN-EN ISO 3834-2:2007

Produkcja konstrukcji stalowych i elementów metalowych oraz usługi ślusarsko-spawalnicze.
Wykonawstwo hal produkcyjnych i magazynowych, wiat, pylonów, schodów stalowych, podestów, pergoli, ryglówek bram, krat okiennych, drabin, balustrad, odbojnic, barier drogowych, bram przesuwnych, dwuskrzydłowych i ogrodzeń systemowych do klasy wykonania EXC2.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl