AZIS Mining Service Sp. z o. o. Jastrzębie-Zdrój

AZIS Mining Service Sp. z o. o. Jastrzębie-Zdrój

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
Projektowanie, wykonawstwo i obsługa podziemnych instalacji wraz z profilaktyką w zwalczaniu zagrożeń.
Projektowanie i wykonawstwo robót górniczych w podziemiach kopalń.
Projektowanie, produkcja, remont i regeneracja urządzeń dla potrzeb górnictwa.
Wykonawstwo konstrukcji stalowych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl