Kto może prowadzić szkolenia BHP?

13 paź

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

“Zgodnie z Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na pracodawcy spoczywa bezwzględny obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu zagadnień związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Bez tego niemożliwe jest bezpieczne wypełnianie powierzonych obowiązków.

Kto może prowadzić szkolenie okresowe BHP i dlaczego jest ono tak ważne?

Szkolenie BHP to w zasadzie punkt wyjścia do wykonywania pracy, niezależnie od danego stanowiska. Zaniechanie obowiązku odpowiedniego przeszkolenia pracowników jest poważnym zaniedbaniem, które może prowadzić do występowania wypadków w miejscu pracy, skutkujących rażącymi błędami, a nawet zagrożeniem życia.

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

  • sam pracodawca, jeśli posiada ukończony kurs dla pracodawców pełniących zadania służby BHP,
  • wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, która zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pozornie najłatwiejszym wyjściem mogłoby się wydawać przeprowadzenie szkolenia BHP przez samego pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że musi być on do tego celu odpowiednio przygotowany. Brak odpowiednich kursów i przeszkoleń automatycznie dyskwalifikuje danego pracodawcę, który nie może sprawdzić się jako osoba przekazująca wiedzę. Źle przeprowadzone szkolenie, które nie będzie miało oparcia w treści merytorycznej, nie przełoży się pozytywnie na efektywność, a także bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Może to stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla pracowników, dlatego odpowiedniego wyboru osoby przeprowadzającej szkolenie nie wolno bagatelizować.

Kto może prowadzić szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników?

Szkolenia BHP powinny obejmować nie tylko pracowników, ale także pracodawców, którzy dotychczas nie zdążyli nabyć odpowiedniej wiedzy. W takiej sytuacji z oczywistych względów niemożliwe jest przeprowadzenie stosownego szkolenia przez samego pracodawcę, dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług. Korzystając z naszej oferty, możesz zapewnić sobie oraz swoim pracownikom kompletne przeszkolenie z zakresu zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Świadczymy usługi profesjonalnych szkoleń różnego rodzaju, które umożliwiają wyposażenie wszystkich osób pracujących w firmie w odpowiednie narzędzia do bezpiecznej i świadomej pracy.

Rodzaje szkoleń BHP

Przeszkolenia BHP można podzielić na kilka grup, w zależności od ich charakterystyki. W naszej ofercie znajdziesz wszystkie z nich, dzięki czemu możesz wyszkolić pracowników swojej firmy w sposób kompletny.

Szkolenie wstępne

Tego rodzaju szkolenie jest punktem wyjścia do dalszych działań przez swój wprowadzający charakter. Może być przeprowadzany w dwóch formach: instruktażu ogólnego lub stanowiskowego. Forma ogólna ma na celu zapoznanie pracowników z najbardziej podstawowymi założeniami BHP, a także przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz odpowiedniej organizacji pracy. Szkolenie to obejmuje także objaśnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. To wyjątkowo istotna kwestia, która powinna zostać wzięta pod uwagę w każdym zakładzie pracy, w którym możliwe jest wystąpienie wypadków.

Instruktaż stanowiskowy zapoznaje pracowników z zasadami charakterystycznymi dla danego stanowiska. Na tego rodzaju szkoleniu porusza się zagadnienia związane z zagrożeniami związanymi z wykonywaniem określonych zadań, a także podsuwa się możliwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników na co dzień. W przypadku tego rodzaju szkolenia, po jego zakończeniu oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające przyswojenie wiedzy.

Szkolenie okresowe BHP

Ten rodzaj szkolenia to swego rodzaju przypomnienie wiedzy, a także jej aktualizacja. Szkolenie powyższe może prowadzić wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, która zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl