Kryptowaluty, czy już zastąpią tradycyjne „monety”?

02 kwi
kryptowaluty monety

Kryptowaluty, czy już zastąpią tradycyjne „monety”?

Najbliższa przyszłość (czasy po opanowaniu pandemii) na pewno będą budził wiele niepokojów gospodarczych, jak i finansowych (niestabilność rynków walutowych), brak stabilności banku oraz zmniejszające się zaufanie do działań podejmowanych przez władze państwowe. Taki scenariusz może doprowadzić do poszukiwania alternatywnych środków płatniczych jakim niewątpliwe jest kryptowaluta.

Chociaż większości osób zapytanych o kryptowaluty odpowiada „bitcoiny”, eksperci uważają, że obecnie może funkcjonować w obiegu ponad 18000 rodzajów kryptowalut co niewątpliwe jest jednym z problemów takiego środka płatniczego.

Czym tak właściwie jest kryptowaluta ?

Kryptowaluta jest walutą cyfrową. Mimo faktu, że nie możemy posiadać tej waluty fizycznie (w portfelu) możemy nią płacić za towary i usługi. Jednak w porównaniu do waluty tradycyjnej nie jest ona emitowana przez żaden bank, nie jest także kontrolowana przez organy państwowe. W zamian tego wykorzystuje kryptografię, aby online w sieci łączyć i datować transfery, kryptowaluta kontrolowana jest przez twórców i użytkowników w społecznościach internetowych. Kryptowaluty mogą być używana zarówno jako środek wymiany, ale mogą wyjść poza tę definicję, jeśli są również tokenami powiązanymi ze specyficznymi użytecznościami lub usługami, jak np. pozwolenie na przechowywanie danych w wspólnej chmurze, otrzymywanie dodatkowych tokenów w zamian za oglądanie reklam albo dostarczanie innych usług.

Popularność kryptowalut wynika z łatwości ich użytkowania wraz z aplikacjami internetowymi oraz bardzo niskimi kosztami dla użytkowników. W dobie kryzysu kryptowaluty mogą okazać środkiem pewniejszym niż tradycyjne waluty. Kryptowalut nie będą dotyczyły kwestie związane z „dodrukowywaniem” pieniędzy takie jak inflacja. Oczywiście nadal do rozwiązania pozostają kwestie związane z bezpieczeństwem i poufności tych transakcji.

ISO a Kryptowaluty

Świat walut cyfrowych nie posiada żadnych identyfikatorów nazw ani kodów walutowych. Nigdzie na świecie nie ma żadnego urzędu, który odpowiadałby za kryptowaluty, trudno więc zdefiniować różnice pomiędzy jedną walutą cyfrową a drugą. Nie ma też żadnego uznanego powszechnie identyfikatora w tej materii”.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna niewątpliwe stoi przed trudnym wyzwaniem przydzielenia kodów do każdej waluty cyfrowej. Problem polega na tym, że waluty cyfrowe są tworzone i używane w Internecie w tysiącach odrębnych wersji.

Norma odnosząca się do kryptowalut powinna prawidłowo identyfikować każdą z nich w sposób podobny do tego jak wygląda to w przypadku tradycyjnych walut, np. jeżeli chcę zrobić przelew o wartości 1000 zł to dzięki kodom walut w których polskiemu złotemu został przypisany kod PLN wszystkie strony zainteresowane tą transakcją mogą zidentyfikować wartość transakcji. Ponadto istnieją także numery ISIN które definiują inne rodzaje papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Dzięki temu każda transakcja jest zrozumiała i jednoznaczna dla wszystkich banków na całym świecie”.

Znaczenie wprowadzenia identyfikatorów tokenów cyfrowych (DTI) przy ograniczeniu oszustw.

W przypadku „tradycyjnych” transakcji, gdy na naszym koncie pojawi się suma pieniędzy z nieznanego lub podejrzanego źródła banki posiadają mechanizmy aby wykrywać takie transakcje. Obecnie nie ma możliwości kontrolowania kryptowalut, taka sytuacja będzie trwała dopóki walutom cyfrowym nie zostaną przyznane identyfikatory tokenów cyfrowych (DTI).

Można również zaobserwować niepokojący model biznesowy, w którym firmy planują stworzyć platformę cyfrową w celu świadczenia usługi, a następnie sprzedają tokeny, którymi można płacić za tę konkretną usługę. Inwestorzy kupują tokeny, licząc na wzrost ich wartości po uruchomieniu serwisu. Na porządku dziennym są również „firmy-wydmuszki”, które biorą pieniądze, a potem znikają. W takiej sytuacji identyfikator tokena cyfrowego (DTI) nadal może zostać wydany dla takiego tokena. W przypadku podejrzanych działań finansowych dokonanych walutą cyfrową możliwość wykrycia transakcji jest znikoma ze względu na brak oficjalnego identyfikatora tokena cyfrowego np. sprzedawca samochodu decyduje się na sprzedaż pojazdu za 10 tokenów bitcoina, potencjalny nabywca zgadza się na taką cenę, ale przy dokonywaniu transakcji może wysłać zupełnie inną (mnie wartościową) kryptowalutę. Dlatego też nadanie kryptowalutom identyfikatorów tokenów cyfrowych niesie korzyści także przeciętnym użytkownikom. Takie kody wyeliminują niepewność i umożliwią bankom i innym instytucjom finansowym transfery tokenów cyfrowych. Dzięki łatwej identyfikacji można będzie uniknąć nieporozumień,  jednak nie będzie to oznaczało, że wszystkie kryptowaluty, które mają identyfikatory są godne zaufania i mają wartość.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl