KONKURS W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2

25 Wrz

KONKURS W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Działanie 1.2

Konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020

Oś priorytetowa:1. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100 %

Zakres pomocy:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci:

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw

Termin naboru do konkursu:

od 2018-09-28 [08:00:00] do 2019-01-15 [12:00:00]

Konsultuj z nami swój projekt.  Zadzwoń do naszego eksperta od dotacji.

https://agm-konsulting.pl/kontakt

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl