ISO szansą na rozwój organizacji i pomnażanie zysków

22 mar
iso rozwój pomnażanie zysków

ISO szansą na rozwój organizacji i pomnażanie zysków

Aktualnie trudno znaleźć zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym firmy, które w swojej działalności charakteryzowałyby się monopolem.

„Kowalski” zarówno jako osoba fizyczna lub jako osoba prowadząca działalność gospodarczą chcący kupić nowy produkt, wyrób czy skorzystać z różnorakich usług posiada szeroki wachlarz możliwości. Wybór jest dla „Kowalskiego” kwestią niewątpliwie pozytywną, ponieważ nie musi ograniczać się jedynie do jednego producenta, który mógłby dowolnie kształtować ceny czy jakość wyrobów, usług.

Jeżeli więc „Kowalski” posiada tak wiele możliwości wyboru jak przekonać go do naszego produktu/usługi?

Oczywiście najprostszą odpowiedzią wydaje się być ustanowienie ceny niższej niż konkurencja. Jednak świadomemu konsumentowi może wydawać się podejrzane, że cena za podobny wyrób, usługę może się tak znacząco różnić. Dlatego coraz istotniejsza dla nabywców od ceny jest JAKOŚĆ wyrobów/usługi.

Jakość za oferowane wyroby i usługi stanowi magnes, który  otwiera firmom możliwość pozyskiwania większej liczby klientów oraz pewne działanie na rynku dla niego właściwym, świadomy konsument woli wybrać towar/usługę droższą ale zarówno lepszą jakościowo niż kierować się jedynie niską ceną.

Jednak co zrobić, aby mieć pewność, że przy dostępnej technologii, zasobach wytwarzany produkty, realizowana usługa spełnia wymagania klienta?

Pomocne w tej kwestii może okazać się wdrożenie ISO często budzącego strach szczególnie w kwestii auditów oraz poniesionych kosztów. Jednak wdrożenie np. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015  niesie ze sobą o wiele więcej korzyści niż minusów. Jedną z podstawowych zalet dotyczących „ISO Dziewiątki” jest „prestiż” posiadania certyfikatu. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości. Klienci kierując się wyborem danego produktu, usługi często szukają informacji na temat firmy, czy produktu w internecie lub poprzez znajomych. Podobnie jest z ISO konsumenci widząc certyfikat np. na stronie internetowej producenta, czy na samym jego wyrobie mają świadomość, że produkt lub usługa została już sprawdzona i zasłużyła na otrzymanie certyfikatu. W związku z czym ryzyko związane z niezadowoleniem z usługi lub produktu jest mniejsze. Innym czynnikiem ze względu na który firmy decydują się na wdrożenie ISO jest po prostu wymóg klienta, który dotychczas był głównym odbiorcom ich wyrobów czy usług. Nie certyfikowanie systemu będzie wiązało się z brakiem dalszej współpracy.

Uniwersalizm normy PN–EN ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN–EN ISO 9001:2015 odnosi się zarówno do jakości wyrobów jak i świadczonych usług co sprawa, że znajdzie zastosowanie niemalże we wszystkich przedsiębiorstwach mogą być to zarówno firmy usługowe, produkcyjne, organy administracji publicznej czy też jednostki służby zdrowia (chyba wszystkim nam zależy na wysokim standardzie świadczonych usług medycznych przez placówki medyczne do których chodzimy ?). System zarządzania jakością może zostać wdrożony w każdej firmie, wielkość organizacji nie ma tu znaczenia. Oprócz efektu zewnętrznego związanego z lepszym postrzeganiem organizacji przez potencjalnych klientów wdrożenie ISO 9001:2015 niesie wiele pozytywów wewnętrznie. Podnosi świadomość i kompetencje pracowników jak i kadry zarządzającej w zakresie odpowiedzialności za jakość. System poprzez wewnętrzne procedury systematyzuje  procesy zachodzące w firmie, a przez jasno określone zakresy obowiązków kadra jest świadoma odpowiedzialności i celów, wie także jak radzić sobie z niezgodnościami oraz sytuacjami nietypowymi. System Zarządzania Jakością powinien zapewniać także lepszy przepływ informacji pomiędzy najwyższym kierownictwem a pracownikami, a także systematyzować procesy decyzyjne.

Pracownicy nie lubią ISO

Czasami zdarza się, że pracownicy organizacji w których został wdrożony system zarządzania uważają, że to bardziej utrudnia życia, a przede wszystkich opóźnia ich pracę, ponieważ prócz swoich standardowych obowiązków muszą wypełnić kilka dodatkowych tabel, raportów czy też poświęcić więcej czasu podległym pracownikom.

Jednak patrząc na to z perspektywy kadry zarządzającej, wiele wprowadzonych często nowych zasad pozwala im na szybkie zebranie informacji. Które w konsekwencji przyczyniają się do optymalizacji lub udoskonalenia procesów. Takie dane są szczególnie istotne w procesach produkcji, ale mają też zastosowanie w innych procesach.

Stworzenie możliwości zgłaszania sugestii przez pracowników,  to też często bardzo dobra okazja do reagowania na czas na awarie, wypadki czy też do poprawy prowadzonych procesów. Praca nad niedoskonałościami i podjęcie działań korygujących, na pewno przyniesie pozytywne korzyści.

Zgłaszanie problemów lub pomysłów na papierze czy w bazie danych pozwala jednocześnie pogrupować odpowiednio wszelkie niezgodności, a następnie wdrożyć w życie działania, która umożliwią wyeliminowanie przyczyn w przyszłości. Zatem zastosowanie wielu prostych narzędzi, poczynając od kartki papieru po karty kontrolne czy diagramy umożliwia doskonalenie procesu zarządzania.

Jeśli uświadomimy naszych pracowników i zmotywujemy do monitorowania środowiska pracy oraz prowadzonych procesów, na pewno te działania spotkają się z pozytywną aprobatą. Pracownicy którzy na początku nie chętnie podchodzą do nowych zmian z czasem się przyzwyczają i uznają, że te działania mają pozytywny wpływ na ich proces i chętniej będą współpracować.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl