ISO 28 000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

ISO 28 000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw

Czym jest ISO 28 000

ISO 28000 jest jedną z 18 000 norm odnoszącą się do zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a jej wymagania koncentrują się na przebiegu czynności związanych z jego kontrolą i mających wpływ na jego bezpieczeństwo.

 

Dla kogo ISO 28 000 ?

Norma ISO 28000 ma zastosowanie do każdej wielkości organizacji, od małych po wielonarodowe, w produkcji, usługach, magazynowaniu lub transporcie na każdym etapie łańcucha produkcji lub dostaw.

 

Co zyskujesz dzięki ISO 28 000 ?

Certyfikacja ISO 28000 przynosi szereg strategicznych, organizacyjnych i operacyjnych korzyści w całym łańcuchu dostaw i praktykach biznesowych.

Podstawowe korzyści z wdrożenia Systemu zarządzania bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28 000

  • zwiększona wiarygodność
  • zaufanie interesariuszy
  • uzgodniona terminologia i użytkowanie koncepcyjne
  • zwiększona wydajność łańcucha dostaw
  • zadowolenie klientów