Fundusze Europejskie na rozwój firmy w 2018 r.

13 kwi
fundusze europejskie 2018

Fundusze Europejskie na rozwój firmy w 2018 r.

Czy wiesz, że dofinansowanie ze środków europejskich możesz otrzymać nie tylko na założenie firmy, ale także rozwój? Zobacz na co w 2018 r. możesz pozyskać dofinansowanie!

Rozwój działalności firmy

Każdy kto inwestuje w swoją firmę i chce ją rozwijać zmierzy się z koniecznością zakupu nowego sprzętu czy też rozbudową infrastruktury. Każdy kto chce poszerzyć produkcję lub zakres usług i pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność firmy powinien skorzystać ze środków dostępnych w formie pożyczek. Wprawdzie faktem jest, iż pieniądze trzeba będzie zwrócić, ale warunki są dużo korzystniejsze i otrzymanie ich jest znacznie łatwiejsze niż w banku. Każdy kto swoją działalność prowadzi na terenach wiejskich może wziąć udział w także Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie można uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach.

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Inteligentny RozwójPolska Wschodnia oraz Programy Regionalne Województwa pozwalają na dofinansowanie wdrożeń innowacji, prac badawczych i rozwojowych oraz infrastruktury do badań.

Ekologia w firmie

Jeżeli planujesz wprowadzić energooszczędne technologię, przebudować linię produkcyjną, zrobić termomodernizację budynków bądź też pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych to możesz je wpisać jako część projektu. Informacje o tym, w których projektach możesz to zrobić uzyskasz np. kontaktując się z nami.

Informatyzacja

Jeżeli chciałbyś rozwinąć handel elektroniczny, wdrożyć rozwiązanie B2B pomiędzy Twoją firmą a Twojego partnera, przygotować portal e-usługowy lub wdrożyć elektroniczne systemy usprawniające działalność Twojej firmy i budowania relacji z klientami to takie fundusze można uzyskać w programach regionalnych w każdym z województw.

Firma za granicą

Chciałbyś otworzyć firmę za granicą? Dofinansowanie na to możesz otrzymać startując z programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programie regionalnym Twojego województwa. Dofinansowanie można przeznaczyć na przygotowanie strategii firmy za granicą oraz na konkretne działania. W Programie Inteligentny Rozwój istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych.

Dofinansowania – czy to wszystko?

W programach regionalnych istnieje mnóstwo szans na dofinansowanie – skontaktuj się z nami i sprawdź w jaki sposób i na co możesz otrzymać dofinansowanie.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl