Fundusze dla niepełnosprawnych – powiat wodzisławski – TERAZ!

19 lip
fundusze europejskie bez barier

Fundusze dla niepełnosprawnych – powiat wodzisławski – TERAZ!

Program „ Aktywny Samorząd”

Trwa nabór wniosków o dofinansowania praw jazdy, zakupu protezy czy oprzyrządowania do samochodu dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy termin składania wniosków mija już 30 sierpnia.

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd”.

Podzielona jest na dwa moduły:

I.

Nazwana modułem I przeznaczona jest na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną. Tutaj można starać się o pieniądze na zakup i montażu oprzyrządowania do swojego samochodu, zdobycie prawa jazdy kategorii B, zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania, czy o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Są też pieniądze na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, na zakup nowoczesnej protezy kończyny, i na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. Wreszcie można starać się o dofinansowanie do zapewnienia opieki dla osoby zależnej.

II.

W module II do wzięcia się pieniądze pomagające uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym. Z tego dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane są ciągle do 30 sierpnia.

Wnioski w ramach II modułu można składać do 10 października.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd można pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląski. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 454 71 06 wew. 33 lub 34 oraz na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl (zakładka Aktywny samorząd).

Źródło https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,pieniadze-dla-niepelnosprawnych-do-wziecia,wia5-3266-17969.html

Chcesz wiedzieć więcej?  Zadzwoń do naszego dz.Dotacji.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl