Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2019.01

11 lip
Poprawa Bhp Konkurs

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2019.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Nawet 500 000 złotych może otrzymać przedsiębiorca z ZUS, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

W konkursie zostaną wybrane projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu został podane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły: www.zus.pl

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl