Czym jest EMAS?

01 wrz

Czym jest EMAS?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym środowisko naturalne jest coraz bardziej narażone na negatywne wpływy działalności ludzkiej, zachodzi konieczność wykorzystania zaawansowanych technologii, aby chronić planetę i zapewnić ustabilizowaną przyszłość. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które zdobywa coraz większą popularność, jest Krajowy System Ekozarządzania i Audytu, znany jako EMAS.

Warto przyjrzeć się bliżej temu fascynującemu zagadnieniu, a także dowiedzieć się, czym dokładnie jest EMAS oraz jakie korzyści niesie dla środowiska naturalnego.

EMAS — co to?

Wielu przedsiębiorców, którzy interesują się ochroną planety, często zadaje sobie pytanie, co to EMAS. To dobrowolne narzędzie umożliwiające organizacjom wdrażanie zintegrowanego podejścia do zarządzania środowiskiem oraz monitorowania swoich działań ekologicznych. System ten został wprowadzony w 1993 roku przez Unię Europejską i stanowi uzupełnienie istniejących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Cele Krajowego Systemu EMAS obejmują poprawę wydajności środowiskowej organizacji, redukcję negatywnego wpływu na środowisko oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści niesie ze sobą Krajowy System Ekozarządzania i Audytu?

Przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie Krajowego Systemu EMAS, mogą czerpać liczne korzyści. Po pierwsze, system ten umożliwia lepszą kontrolę nad działaniami mającymi wpływ na środowisko, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz redukcji ilości wytwarzanych odpadów.

Ponadto organizacje zyskują możliwość poprawy swojego wizerunku poprzez aktywne zaangażowanie się w ochronę środowiska i przyczynianie się do zmiany społeczeństwa w bardziej ekologiczne.

Kroki wdrażania Krajowego Systemu EMAS

Wprowadzenie Krajowego Systemu EMAS w organizacji wymaga przestrzegania określonych kroków. Na początku, przedsiębiorstwo musi dokonać oceny swoich działań środowiskowych oraz opracować plan poprawy. Następnie, wdrożenie systemu polega na dostosowaniu działań organizacji do wymagań regulacji dotyczących ochrony środowiska, a także na regularnym monitorowaniu i raportowaniu wyników.

Krajowy System EMAS a certyfikacja ISO 14001

Warto wspomnieć, że Krajowy System EMAS ma wiele wspólnych punktów z normą ISO 14001, która również dotyczy zarządzania środowiskowego. Jednak różnica między nimi polega na tym, że omawiane rozwiązanie wymaga większego zaangażowania w procesy komunikacji i dialogu ze społecznością lokalną oraz zainteresowanymi stronami.

EMAS – co to jest? Podsumowanie

Krajowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) stanowi istotne narzędzie wspierające organizacje w realizacji celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu środowiskiem. Dzięki wdrożeniu go przedsiębiorstwa mogą osiągnąć liczne korzyści, w tym poprawę wydajności środowiskowej oraz budowanie pozytywnego wizerunku w oczach społeczeństwa – a zwłaszcza społeczności lokalnych.

Krajowy System EMAS staje się ważnym krokiem w kierunku budowania ekologicznie odpowiedzialnego biznesu oraz przyczyniania się do ochrony planety.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl