Czym jest BRC Consumer Products i kogo obejmuje?

22 maj

Czym jest BRC Consumer Products i kogo obejmuje?

Oczekiwania konsumentów względem jakości produktów są wysokie. Dlatego przedsiębiorstwa dążą do wdrażania międzynarodowych standardów, które pomagają w osiągnięciu tych oczekiwań.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych standardów, a szczególnie w branży produkcji dóbr konsumpcyjnych, stanowi BRC Consumer Products. Wyjaśniamy, co to jest BRC i jak należy podejść do związanego z nim certyfikatu.

BRC – co to jest?

BRC, czyli British Retail Consortium, to organizacja założona w Wielkiej Brytanii. Odgrywa kluczową rolę w definiowaniu standardów jakościowych i bezpieczeństwa żywności.

Powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie jednolitych norm, które umożliwiłyby zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku. BRC opracowuje oraz aktualizuje standardy uznawane na całym świecie, stanowiąc punkt odniesienia dla firm lub producentów aspirujących do osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Główny cel BRC polega na promowaniu najlepszych praktyk w produkcji i dystrybucji. Obejmuje to kompleksowe podejście do zarządzania jakością, bezpieczeństwem produktu, a także etycznymi aspektami działalności. Certyfikat organizacji postrzega się jako symbol zaufania i wysokiej klasy, co jest szczególnie cenione wśród konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów o możliwie najwyższej jakości.

BRC, certyfikat – co to jest i kto może go uzyskać?

Certyfikat BRC w kategorii produktów konsumpcyjnych jest przyznawany firmom, które wytwarzają artykuły żywnościowe. Aby go uzyskać, przedsiębiorstwo musi spełnić rygorystyczne wymogi dotyczące systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu. Jest to swego rodzaju potwierdzenie, że wszystkie produkty powstały zgodnie z najwyższymi standardami.

BRC GS – co to?

BRC Global Standard (BRC GS) dla produktów konsumpcyjnych to specjalistyczny zestaw kryteriów, który określa standardy bezpieczeństwa i jakości produkcji dóbr konsumpcyjnych.

Standard ten koncentruje się na kluczowych elementach, takich jak zarządzanie jakością, przestrzeganie prawa, standardy zakładu, kontroli produktu, a także systemów zapewnienia bezpieczeństwa. BRC GS jest ciągle aktualizowany, aby odpowiadać na nowe wyzwania w produkcji oraz rosnące wymagania konsumentów i legislacji.

Jak uzyskać certyfikat BRC?

Proces uzyskania certyfikatu BRC dla produktów żywnościowych jest złożony i wymaga od przedsiębiorstw spełnienia szeregu rygorystycznych kryteriów związanych z bezpieczeństwem oraz jakością produkcji. Na początku firma zainteresowana certyfikacją musi dokładnie zapoznać się ze standardami. Następnie niezbędne jest przeprowadzenie wewnętrznej oceny zgodności operacji i procesów z wymaganiami BRC.

Jako zespół profesjonalistów pomagamy w tym procesie, przeprowadzając audyt. Obejmuje on między innymi szczegółową inspekcję miejsc produkcji i analizę dokumentacji. Na podstawie audytu można wyznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Uzyskany na bazie takich działań certyfikat BRC jest ważny przez określony czas i wymaga cyklicznego odnawiania.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl