Czy zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe to to samo?

24 lip

Czy zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe to to samo?

Zarządzanie środowiskowe i zarządzanie środowiskiem obejmują działania, które mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Pojęć tych nie należy jednak stosować zamiennie, jako że odnoszą się do dwóch różnych nauk.

Na jakie różnice między nimi należy zwrócić uwagę? Wiedza ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców.

Zarządzanie środowiskiem a zarządzanie środowiskowe – różnice

Dawniej pod pojęciem zarządzania środowiskiem kryło się również to, co dzisiaj nazywamy zarządzaniem środowiskowym. Na skutek postępu wiedzy nauki te oddzieliły się od siebie i dzisiaj nie są ze sobą utożsamiane.

Co to jest zarządzanie środowiskiem według definicji stosowanej w ubiegłym wieku? Wskazuje ona na działania mające na celu poprawę środowiska naturalnego, które planowane oraz podejmowane są na wszystkich poziomach organizacyjnych, a więc zarówno przez państwa, jak i przedsiębiorstwa.

Obecnie, gdy mamy na myśli działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i organizacje, mówimy o zarządzaniu środowiskowym. W tym kontekście mowa jest również o polityce środowiskowej firm, które muszą poszukiwać rozwiązań dla różnorodnych problemów, często o interdyscyplinarnym charakterze.

Co to jest zarządzanie środowiskowe?

Jeśli założyliśmy lub planujemy założenie firmy, warto mieć świadomość tego, co to jest zarządzanie środowiskowe. Obecnie wdrożenie systemu w tym zakresie stanowi standard – zarówno ze względu na rosnącą świadomość dotyczącą wpływu człowieka na środowisko naturalne, jak i oczekiwań klientów. Jakość polityki środowiskowej danej firmy stanowi obecnie ważny element jej wizerunku, który wymiernie przekłada się na osiągane wyniki oraz zajmowaną na rynku pozycję.

Zarządzanie środowiskowe i zarządzanie środowiskiem zawsze mają na celu dążenie do prowadzenia zrównoważonej działalności niezależnie od tego, czy mówimy o państwie, czy też o firmie. W drugim przypadku warto jednak pamiętać, że podjęte w tej kwestii decyzje także mogą nieść za sobą wiele różnych konsekwencji.

Zarządzanie środowiskowe i zarządzanie środowiskiem – jak wdrożyć odpowiedni system w przedsiębiorstwie?

Tematyka związana z zarządzaniem środowiskowym nadal dla wielu przedsiębiorstw okazuje się być kłopotliwa. Dzieje się tak, ponieważ zagadnienie to ma charakter wieloaspektowy – również z racji tego, że prawo wyznacza inne wymagania w zależności od tego, czym zajmuje się dana firma.

Warto więc zapoznać się z odpowiednimi normami środowiskowymi oraz strategiami pozwalającymi nie tylko spełnić wymogi prawne, ale również oczekiwania klientów, a tym samym zwiększyć konkurencyjność firmy. W tym celu serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas profesjonalne szkolenie z zakresu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, które obejmuje szerokie spektrum tematów.

Co to jest zarządzanie środowiskiem w firmie i jakie może przynieść korzyści?

Zarządzanie środowiskowe i zarządzanie środowiskiem to zagadnienia, które powinny być bliskie każdemu przedsiębiorcy nie tylko ze względu na konsekwencje prawne i wizerunkowe podejmowanych decyzji. Warto wiedzieć, że wdrożenie dobrze zaprojektowanego systemu może przynieść wiele więcej korzyści. Mowa tu na przykład o zmniejszeniu kosztów usuwania odpadów czy zwiększeniu dostępności do różnego rodzaju programów dofinansowań.

Kwestia tego co to jest zarządzanie środowiskowe jest więc istotnym zagadnieniem, a jego znajomość może napędzić rozwój firmy. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu środowiskowym na którym będą mogli Państwo dogłębnie poznać ten temat.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl