Czy nasze usługi możemy wykonać dla Twojej firmy zdalnie?

20 kwi
wykonujemy usługi zdalnie

Czy nasze usługi możemy wykonać dla Twojej firmy zdalnie?

Wdrażanie zdalne Systemów Zarządzania, pomoc zewnętrzna w kwestiach środowiskowych lub związanych z BHP.

 Czy w obecnej sytuacji jest to możliwe?

Jesteś przedsiębiorcą, który jeszcze nie dawno w celu podniesienia jakości oferowanych wyrobów czy usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, higienicznych warunków pracy lub w trosce o środowisko, albo z wielu innych przyczyn (częstym powodem dla których firmy decydują się na wdrożenie oraz certyfikację systemów zarządzania jest klient który tego wymaga) poważnie rozważał wdrożenie Systemu Zarządzania?

Przed rozpoczęciem epidemii główny problem związany z wdrożeniem polegał zapewne na zrozumieniu wymagań norm i dostosowaniu działalności firmy do jej zapisów. Przeszukując Internet mogłeś natknąć się na oferty firm konsultingowych, takich jak nasza, a może nawet na naszą. Jednak w momencie, kiedy byłeś już w 95% zdecydowany aby się z nami skontaktować pojawiła się ona…PANDEMIA. Byłeś przekonany, że cały plan związany z chęcią rozwoju firmy legł w gruzach. Przecież w obecnej sytuacji zostały ograniczone możliwości spotkań – tak spotkań biznesowych również. Zatem pewnie zadawałeś sobie następujące pytanie – „Czy możliwy będzie kontakt z konsultantami?” Przecież sama rozmowa telefoniczna czy wiadomość e-mail może okazać się niewystarczająca.

Jako zespół Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM od zawsze staramy się dostosowywać do potrzeb naszych klientów oraz warunków rynkowych i prawnych, tak aby realizowane przez nas usługi charakteryzowały się zawsze wysokim poziomem jakości usług oraz bezpieczeństwem naszym jak i naszych klientów. Chcąc również w obecnej sytuacji służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu wdrażania systemów zarządzania, dostosowaniu państwa firm do nieustannie zmieniających się regulacji środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkoleń z zakresu norm, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akredytacji (pełna oferta naszych usług znajduje się na naszej stronie internetowej https://www.agm-konsulting.pl/oferta/) zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług jakie daje Microsoft Teams. Program w naszym odczuciu łączy w sobie funkcje telefonu, maila i wideokonferencji w jednym! Co istotne Państwo jako odbiorcy naszych usług nie muszą go posiadać – wystarczy jedynie zainstalowana przeglądarka internetowa (choć oczywiście wykupienie licencji programu przynosi większe korzyści).

Dzięki wdrożeniu w naszym przedsiębiorstwie rozwiązań związanych z telekonferencją nadal jesteśmy w pełni do Państwa dyspozycji. Dzięki telekonferencji udało się już nam zrealizować usługi z Bazy Usług Rozwojowych (szkolenia oraz usługi doradcze) w firmach zarówno produkcyjnych, usługowych jak również placówkach medycznych, w których za pomocą rozwiązań z zakresu telekonferencji udaje nam się nadal prowadzić usługi z zakresu akredytacji.

Decydując się na rozwiązanie z zakresu telekonferencji zależało nam, aby nie był to jedynie zwykły chat czy sama wideokonferencja – zdawaliśmy sobie sprawę, że takie rozwiązania byłyby niewystarczające. Podczas prowadzonego spotkania mamy możliwość przesłania oraz zaprezentowania Państwu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z usługą, również Państwo mają możliwość udostępniania naszym specjalistom niezbędnych dowodów np. w przypadku usługi związanej z audytem. Program jest dostępny także na smartfony dzięki czemu istnieje również możliwość przeprowadzenia usług związanych z audytami wewnętrznymi. Tak naprawdę, podobnie jak miało to miejsce przy usługach stacjonarnych wiele zależy od Państwa chęci i zaangażowania.

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre tematy mogą być dla Państwa lepiej zrozumiane, gdy są napisane inne, gdy powiedziane – Microsoft teams daje taką opcję. Za obustronną zgodą istnieje także możliwość nagrania całego spotkania dzięki czemu będzie można powrócić do kwestii, które są najmniej zrozumiałe.

Zapewniamy także pełne bezpieczeństwo i poufność oraz wymagamy tego samego. Pomimo, że spotkania są prowadzone w formie zdalnej darzymy swoich klientów nadal takim samym szacunkiem jak w przypadku spotkania twarzą w twarz, gwarantujemy, że żadne osoby niezainteresowane, a tym bardziej konkurencja nie mają dostępu do informacji jakie są poruszane podczas spotkania.

Na początku sami byliśmy sceptycznie nastawieni do „wdrażania” on-line. Jednak z biegiem czasu zauważamy coraz to więcej plusów jak np. oszczędność czasu – dobrze zorganizowane spotkanie może zapewnić usprawnienie i przyśpieszenie działań oraz podtrzymywanie procesów biznesowych oraz dbałość o środowisko – mniej samochodów = mniej spalin.

Reasumując, uważamy, że dzięki wprowadzonym i przetestowanym rozwiązaniom z zakresu telekonferencji jako przedsiębiorstwo konsultingowe jesteśmy nadal w stanie pomagać nowym, jak i obecnym klientom z takim samym zaangażowaniem i skutecznością jak ma to miejsce w przypadku usług stacjonarnych.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl