Co wiesz o profilu zaufanym?…

13 cze
profil zaufany

Co wiesz o profilu zaufanym?…

Biało – czarna magia internetu – czyli słów kilka o profilu zaufanym. Pojęcie profilu zaufanego pojawia się dziś coraz częściej w kontekście podpisywania wniosków i podań oraz prowadzenia korespondencji z podmiotami o charakterze publicznym. W dzisiejszych czasach wygoda i oszczędność czasu wzięła górę nad dotychczas stosowanymi tradycyjnymi rozwiązaniami; czyli ustawianiem się w klasycznym niekończącym się ogonku. Większość spraw związanych z prowadzeniem działalności załatwiamy dziś online. W tym celu przedsiębiorca może wykorzystać tzw. profil zaufany, czyli nic innego jak bezpłatne narzędzie, dzięki któremu potwierdza swoją tożsamość oraz może składać swój podpis. Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Poniżej najbardziej popularne platformy instytucji, które obsługują podmioty i osoby fizyczne za pomocą profilu zaufanego: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (tzw. ePUAP), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG), Co ważne: profil zaufany wykorzystujemy także do składania wniosków o dotacje unijne!

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl