Co to jest opłata recyklingowa i jak się ją oblicza?

26 wrz

Co to jest opłata recyklingowa i jak się ją oblicza?

Wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący zarówno handel detaliczny, jak i hurtowy, powinni posiadać solidną wiedzę na temat opłaty recyklingowej. Czym jest wspominana opłata recyklingowa? Choć w polskim prawie termin ten funkcjonuje już od 2018 roku, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z jakimi konsekwencjami wiąże się jego wprowadzenie oraz dlaczego się na nie zdecydowano.

Ile wynosi opłata recyklingowa i kto musi ją zapłacić – na te pytania rzetelnie odpowiadamy w poniższym artykule.

Opłata recyklingowa – co to jest i od kiedy obowiązuje?

Choć obowiązek jej płacenia istnieje od 2018 roku, wielu konsumentów, a nawet przedsiębiorców zajmujących się handlem nie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest opłata recyklingowa, kogo, w jakich sytuacjach oraz dlaczego obowiązuje. Powinność jej uiszczenia dotyczy każdego, kto prowadzi działalność opartą na handlu detalicznym bądź hurtowym i oferuje swoim klientom plastikowe, jednorazowe torby na zakupy.

Co jednak ważne, omawiana opłata nie dotyczy tak zwanych foliówek, czyli woreczków przeznaczonych do pakowania żywności luzem, których grubość nie przekracza 15 mikrometrów. Taka torba może jednak zostać wydana klientowi bez żadnej opłaty jedynie wówczas, gdy umieszczone w niej pożywienie nie posiada już innego opakowania.

Natomiast opłata recyklingowa powinna zostać naliczona w sytuacji, gdy do foliówki pakowane są inne luźne produkty niebędące pożywieniem.

Co to jest opłata recyklingowa i z czego wynika obowiązek jej uiszczania?

Wielu klientów sklepów nie wie, co to jest opłata recyklingowa i dlaczego został nałożony obowiązek jej uiszczania w wyznaczonych przypadkach. Warto mieć świadomość, że foliowe, jednorazowe woreczki w ogromnym stopniu przyczyniają się do pogarszania stanu środowiska naturalnego. Z tego powodu opłata recyklingowa ma zachęcić klientów do sięgania po wielorazowe lub papierowe rozwiązania. Obowiązek jej wprowadzenia wynika natomiast z przepisów Unii Europejskiej.

Należy przy okazji wspomnieć, że opłata recyklingowa nie jest pobierana w przypadku, gdy korzystamy z toreb papierowych, pod warunkiem, że ich skład nie zawiera tworzyw sztucznych.

Ile wynosi opłata recyklingowa?

Zgodnie z przepisami ustalonymi przez Unię Europejską maksymalna wysokość opłaty recyklingowej ma sięgać 1 złotówki. Poszczególne kraje mogą więc dowolnie ustalić, ile wynosi opłata recyklingowa.

W przypadku Polski jest to jedynie 20 groszy – warto jednak zaznaczyć, że kwota ta może zostać doliczona do kosztu reklamówki ustalonego przez sklep lub naliczona w przypadku, gdy przedsiębiorca chce ją oferować swoim klientom bezpłatnie.

Jeśli chodzi o kwestię tego, ile wynosi opłata recyklingowa, należy orientować się w terminach jej uiszczania oraz tego, gdzie powinno się tego dokonać. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca musi wnosić ją do właściwego urzędu marszałkowskiego raz na kwartał w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.

Odpowiednią kwotę należy przekazać na specjalny numer konta. W przeciwieństwie do opłaty produktowej tej recyklingowej nie można uniknąć.

Ile kosztuje opłata recyklingowa? Kary za niewypełnienie obowiązku

Przedsiębiorcy, który nie pobierze od klienta opłaty recyklingowej, grozi kara pieniężna. Jej wysokość może mieścić się w przedziale od 500 do 20 tysięcy złotych. Co więcej, jeżeli odpowiednia kwota nie wpłynie na wskazany rachunek w terminie, marszałek województwa również może nałożyć na przedsiębiorcę karę.

To, ile kosztuje opłata recyklingowa, jest więc nieporównywalnie korzystniejszą ceną niż grzywna, która czeka na osoby niewywiązujące się ze swojego obowiązku.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl