Co to jest ocena ryzyka zawodowego i jak często się ją przeprowadza?

10 lip
back-view-man-with-safety-equipment

Co to jest ocena ryzyka zawodowego i jak często się ją przeprowadza?

Bezpieczne miejsce pracy sprzyja efektywnemu i wydajnemu wykonywaniu obowiązków, zadowoleniu pracowników z jakości zatrudnienia, a także ograniczeniu licznych, potencjalnych strat finansowych. Ochrona każdego pracownika przed zagrożeniami związanymi z wykonywanymi zadaniami powinna być żywotną kwestią w zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem – to po stronie pracodawcy leży bowiem obowiązek, aby zapewnić bezpieczne, a zarazem higieniczne warunki pracy.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego, kto i w jaki sposób powinien ją przeprowadzić oraz co jaki czas powinna być aktualizowana? Rzetelne odpowiedzi na te pytania umieściliśmy w poniższym artykule.

Ocena ryzyka zawodowego – co to jest?

Każdy pracodawca powinien posiadać solidną wiedzę na temat tego, co to jest ocena ryzyka zawodowego. Jej dokonywanie stanowi obowiązek prawny określany przez Kodeks pracy. W myśl przepisów pracodawca musi ocenić i udokumentować owo ryzyko, powiadomić o nim pracowników, a także zastosować adekwatne środki profilaktyczne, mające na celu jego zmniejszenie.

Umiejętność profesjonalnego zarządzania firmą zdecydowanie powinna uwzględniać taką kwestię jak ocena ryzyka zawodowego. Co to jest w praktyce? Proces ten obejmuje 5 etapów, które rozpoczyna monitorowanie sytuacji. Następnie osoba dokonująca oceny powinna dokładnie określić zarówno zagrożenia, jak i osoby na nie narażone, a także ocenić poziom ryzyka dla każdego z nich oraz uporządkować je priorytetowo. Kolejnym etapem jest dobór adekwatnych do wyróżnionych zagrożeń środków zapobiegawczych, a ostatnim – ich wdrożenie.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego i kto ją wykonuje?

To, czy ocena ryzyka zawodowego zostanie przeprowadzona poprawnie oraz rzetelnie, wpływa zarówno na bezpieczeństwo, komfort pracowników, jak i finanse firmy. Co więcej, brak odpowiednich środków zapobiegawczych może przyczynić się do wystąpienia wypadków czy chorób związanych z zawodem, których konsekwencje będą rzutować na rodziny poszkodowanych.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie i jakość oceny ryzyka zawodowego ciąży na pracodawcy – prawo nie określa jednak, kto powinien ową ocenę wykonać. Zazwyczaj w małych firmach, w których przełożony jest dobrze zaznajomiony ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach, to właśnie on podejmuje się tego zadania. W przypadku większych przedsiębiorstw zaleca się jednak skorzystanie z pomocy osoby doświadczonej w przeprowadzaniu takiej oceny w różnych branżach i środowiskach pracy – taką usługę można znaleźć również w naszej ofercie.

Ocena ryzyka zawodowego – co to jest i co powinna zawierać prawidłowo sporządzona dokumentacja?

Pracodawca powinien być dobrze zorientowany nie tylko w kwestii tego, co to jest ocena ryzyka zawodowego – równie ważny aspekt stanowi wiedza na temat sporządzania dokumentacji w tym zakresie. Można kierować się wskazówkami, które dostarczają kolejne etapy przeprowadzania oceny.

W związku z tym pracodawca jest odpowiedzialny między innymi za to, aby powstał rzetelny spis stanowisk i stosowanych środków ochrony. Powinien również opisać zidentyfikowane zagrożenia oraz oszacować ryzyko według jednej z rzetelnych metod. W ustaleniu niezbędnej dokumentacji warto skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Ocena ryzyka zawodowego – co ile lat powinna być wykonywana?

W kwestii tego, co jaki czas musi być aktualizowana ocena ryzyka zawodowego, albowiem nie istnieje konkretny wskaźnik. Taką analizę powinno się jednak przeprowadzać okresowo i systematycznie.

Należy to uczynić w szczególności wówczas, gdy nastąpiły jakiekolwiek zmiany dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie organizacyjnym lub technicznym. Niezależnie od okoliczności nasi eksperci z AGM Konsulting staną na wysokości zadania.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl