Co to jest GIODO i co należy do niego zgłaszać?

24 lip

Co to jest GIODO i co należy do niego zgłaszać?

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jest instytucją zajmującą się ochroną prywatności i danych osobowych. W dzisiejszym cyfrowym świecie w którym informacje są niezwykle wartościowe ochrona tego obszaru to istotna kwestia. Niepoprawnie zarchiwizowane dane czy nawet niewielki wyciek może kosztować konkretną firmę duże straty finansowe oraz wizerunkową wpadkę.

Warto więc bliżej przyjrzeć się zagadnieniu, czym jest GIODO oraz co należy zgłaszać do tej instytucji.

GIODO — co to jest?

GIODO jest niezależnym podmiotem powołanym do ochrony praw i wolności obywateli w zakresie przetwarzania danych osobowych. To organ nadzorczy, który dba o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji na ich temat. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Natomiast osoby, których te informacje dotyczą mają kontrolę nad sposobem ich gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania. Dzięki temu każda jednostka przetwarzająca dane w sieci nie musi martwić się ich wyciekiem czy kradzieżą.

Co to jest GIODO?

GIODO jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów zawartych w RODO. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijne rozporządzenie, które zostało przyjęte w celu ujednolicenia i wzmocnienia ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Każda firma, instytucja publiczna lub organizacja, która przetwarza dane osobowe podlega przepisom RODO i znajduje się pod nadzorem GIODO.

Co należy zgłaszać do GIODO?

Teraz warto zastanowić się jakie przypadki należy zgłaszać do GIODO. Jest to wymagane w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych mogącego prowadzić do zagrożenia dla praw i wolności osób, których informacje dotyczą. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia GIODO o tym incydencie.

Ważne jest zrozumienie, że naruszenie ochrony danych nie dotyczy tylko ich kradzieży lub hakowania systemów. Może obejmować również utratę informacji, ich nieuprawnione ujawnienie lub dostęp osób nieupoważnionych.

Jeśli istnieje ryzyko, że naruszenie ochrony danych może prowadzić do szkody dla osób, których te informacje dotyczą GIODO musi zostać o tym poinformowany.

GIODO — co zgłaszać?

Oprócz zgłaszania naruszeń GIODO pełni również inne istotne funkcje. Udziela porad w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi kontrole oraz audyty w celu sprawdzenia czy podmioty przetwarzające informacje przestrzegają przepisów, a także rozpatruje skargi i wnioski związane z naruszeniem obowiązującego prawa w tym obszarze.

Ponadto GIODO gromadzi również informacje, które są niezbędne do wysyłki newslettera. Składają się na to dane wszystkich subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową.

Istota GIODO w zakresie ochrony danych osobowych

Wniosek jest taki, że GIODO pełni kluczową rolę w ochronie danych osobowych i prywatności. Jego główny cel obejmuje zapewnienie, że informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a osoby, których one dotyczą mają nad nimi kontrolę.

Jeżeli ktoś podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych lub ma wątpliwości dotyczące tego obszaru warto skonsultować się z GIODO. Organ udzieli wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że ochrona danych osobowych to nie tylko obowiązek podmiotów przetwarzających dane, ale także prawo każdej osoby, która udostępnia informacje na swój temat. GIODO stoi na straży tych praw i działa w interesie obywateli zapewniając kontrolę nad tym obszarem w cyfrowym świecie. Warto przejść szkolenie z RODO, aby przygotować się dp wymogów GIODO,

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl