Co to jest BLS?

26 wrz

Co to jest BLS?

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest kluczowym elementem pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia. Wiedza na temat właściwych technik masażu serca i sztucznego oddychania może uratować życie osoby poszkodowanej. Rozpoznawanie nagłego zatrzymania krążenia oraz natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań jest kluczowe dla skuteczności resuscytacji.

Na rynku działa wiele przedsiębiorstw, które zajmują się realizacją szkoleń z zakresu BLS. Co to znaczy Basic Life Support? Komu dedykowane są tego typu kursy? Gdzie szukać profesjonalnych szkoleniowców, którzy kompleksowo przedstawiają najważniejsze kierunki działań i techniki niezbędne przy udzielaniu pomocy osobom w potrzebie?

BLS – co to znaczy?

BLS, czyli Basic Life Support, w polskim tłumaczeniu oznacza Podstawowe Wsparcie Życiowe. Jest to zestaw podstawowych procedur i technik, które są wykorzystywane w celu ratowania życia w nagłych sytuacjach, takich jak zatrzymanie krążenia lub oddechu.

BLS jest podstawowym szkoleniem z pierwszej pomocy i może być stosowane przez osoby bez specjalistycznego medycznego wykształcenia. Zwykle realizowane jest przez pracowniczki i pracowników placówek służby zdrowia.

Zgodnie z opinią ekspertów BLS stanowi niezwykle ważny element pierwszej pomocy. Znajomość określonych procedur oraz umiejętność zastosowania konkretnych czynności ratowniczych mogą być decydujące w kontekście ratowania życia poszkodowanego.

Co to jest BLS? Pierwsza pomoc – szkolenie

Dla niektórych zawodów, takich jak personel medyczny, ratowników czy załogi  placówek opieki zdrowotnej, szkolenie BLS jest często wymagane lub silnie zalecane jako część kwalifikacji zawodowych. Dzięki niemu uczestniczki i uczestnicy nabierają pewności siebie w udzielaniu pomocy. Znajomość określonych technik jest w stanie znacząco zminimalizować ryzyko popełnienia błędu podczas sytuacji kryzysowych, które bez wątpienia generują stres, zakłopotanie oraz zdenerwowanie.

Szkolenie BLS opiera się na przedstawieniu kursantkom i kursantom podstawowych procedur (takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO). Algorytm zabiegów resuscytacyjnych różni się w zależności od wieku osoby poszkodowanej. Profesjonalni szkoleniowcy dbają jednak o uwzględnienie w programie kursu zarówno metod pomocy osobom dorosłym, jak i dzieciom.

BLS – co to? Zalety wzięcia udziału w szkoleniu

Główną korzyścią, wynikającą z wzięcia udziału w szkoleniu, jest opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej pomocy – tj. resuscytacji krążeniowo-oddechowa. Udzielanie pomocy przy zakrztuszeniach czy zatrzymaniu krążenia może pomóc w uratowaniu życia lub zmniejszeniu skutków obrażeń osobie poszkodowanej. Wiedzę w tym zakresie powinni posiadać pracownicy placówek medycznych i ochrony zdrowia, a więc zarówno wykwalifikowany personel, jak i osoby nieposiadającego wyższego wykształcenia medycznego.

Dodatkowo kurs BLS uczy, jak reagować w sytuacjach awaryjnych, co może znacznie przyspieszyć dostęp do pomocy medycznej i poprawić efekty w zakresie opieki nad pacjentem.

Co to BLS? Wybór firmy szkoleniowej

Decydując się na wzięcie udziału w kursie BLS, warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami od potencjalnych szkoleniowców. Profesjonalni usługodawcy powinni zadbać o rzetelne przedstawienie programu szkolenia, a także formy realizacji kursy (np. stacjonarnie/online).

Przed podjęciem współpracy z daną firmą, warto poszukać recenzji i opinii osób, które wcześniej uczestniczyły w kursach prowadzonych przez danego szkoleniowca. Dobre referencje od uczestników zajęć to niemal stuprocentowa gwarancja satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia.

Osoby prowadzące kurs powinny także posiadać odpowiednie certyfikaty i akredytacje, które potwierdzają ich kwalifikacje oraz pełnię kompetencji do kształcenia w tym obszarze. Sprawdzone przedsiębiorstwa szkoleniowe dbają także o zapewnienie kursantom odpowiednich materiałów po zakończeniu zajęć, co umożliwia utrwalanie zdobytych umiejętności.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl