Co to jest audyt BHP?

01 wrz

Co to jest audyt BHP?

Dopilnowanie wszelkich istotnych kwestii w firmie niejednokrotnie wiąże się z podjęciem współpracy z zewnętrznymi specjalistami, którzy dokładnie sprawdzą różne obszary jej działania. Jeden z najważniejszych procesów do zainicjowania stanowi audyt BHP. Mimo iż wiąże się z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu, a także przygotowania niezbędnej dokumentacji, to jego przeprowadzenie jest niezwykle potrzebne.

Co to jest audyt BHP, dlaczego odgrywa tak istotną rolę i co warto wiedzieć na jego temat?

Audyt BHP – co to? Objaśnienie pojęcia

Celem audytu BHP jest ocena bezpieczeństwa i higieny pracy w danym momencie. To w rezultacie pozwoli nam uniknąć obciążenia karami w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku jego przeprowadzenia możemy sprawdzić zgodność obecnych warunków z aktualnie obowiązującymi normami. Na jego podstawie możemy zyskać ekspertyzę, dzięki której będziemy w stanie podjąć wszelkie działania naprawcze, a także prewencyjne.

Kiedy warto wykonać audyt BHP?

Na przeprowadzenie audytu BHP powinniśmy zdecydować się zarówno podczas zakładania nowej działalności gospodarczej, jak i zmiany biura, lokalizacji czy hal produkcyjnych. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, czy przygotowane stanowiska są zgodne z obowiązującymi normami, a także przepisami z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Co warto wiedzieć przed audytem BHP?

Przed przeprowadzeniem audytu BHP powinniśmy upewnić się, że wszyscy pracownicy znajdują się na swoich stanowiskach pracy, wykonując codzienne obowiązki. Możemy uprzedzić personel przed zaplanowanym działaniem. Co więcej, warto dobrze objaśnić cel wizyty, dzięki czemu informacja ta nie wprowadzi dodatkowego stresu i zamieszania.

Podczas audytu przeprowadzająca go osoba dokładnie zapoznaje się ze wszystkimi stanowiskami pracy, co pozwala na ich staranną weryfikację. Audytor przygląda się także obsłudze konkretnych urządzeń realizowanej przez pracowników. Ponadto przed wizytą powinniśmy przygotować teczki zatrudnionych osób.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dokładne dostosowanie warunków pracy w przedsiębiorstwie do zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wskazują na to nie tylko Kodeks Pracy, ale również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Specjalnej. Prowadząc firmę, możemy spodziewać się kontroli ze strony Sanepidu czy Państwowej Inspekcji Pracy, a także Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy jest niezwykle ważnym aspektem, którego nie możemy bagatelizować, ponieważ każdy pracodawca odpowiada za zatrudniane osoby i powinien stworzyć im optymalne warunki do wykonywania codziennych obowiązków.

Audyt BHP – co to jest? Podsumowanie

Audyt BHP to rodzaj kontroli, której celem jest precyzyjne sprawdzenie zgodności panujących w zakładzie warunków z obowiązującymi normami oraz przepisami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dzięki niemu możemy wprowadzić kluczowe zmiany, wpływające na usprawnienie działań w firmie, a także dostosowanie się do ustalonych odgórnie wymagań.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl